როგორ გაცსმეენ ფეხები თქვენს ჩუმ ჩაანიფრქბე.ს.. ერთი ნახვით გაომივაცინ!სხუეილს ენა - ინოფმრცაიის ერ-თრეთი უმინვშენოლავენსი წყრააო. ცხდააი, დღის გამნვაოლაბში ჩვენ ბევრს ვმძოარბოთ, მაგრამ თიოთუელ ადმააინს გაჩაინა თავისი სავყრალეი პოეზიბ, როლმბეიც მასზე ბევრ რამეს მოვგთირხბოს. დღეს fpparazazi გააგნცბოთ ფეეხიბს პოიზიცზაე ჯდომის დროს.

ფეეხიბს პოიზიცა

პოზა ა
ადმააიენსბ, როლმბეასც ამ პოზაში უყვართ ჯდომა, ხსირად უჭირთ გაადყწევიტელებიბს მიღება და ეს ფაქტი ძალიან აღნობეთ. ეს გალხვათ ინრტვორეეტიბ, როლმბეასც არ უყვართ ხმუაირნაი წვუეელებბი და მარტო ყოფნას ამოჯიბენებნ. მიხუდევაად ამისა, კარგად ერვკვეაინ ადმააიენშბი და ზუსტი ანლაზიის მიცემა შეძუილთა.

პოზა ბადმააიენიბ, როლმბეიც ამ პოზაში დიდ ხანს სხდენა, თადვჯარებელუბეი არიან. ეს გალხვათ აშკარა ლიედერიბ, როლმბეიც კაირრეის გამო დიდ მსვხრელპს გაღიბენე. მოწსნოთ მოლვნეთაა სწრაფი ცვლა, ვერ იტანენ ერფთრევოენაბს. ასეთი პოზა გარვეცელუბილა ევორაპსა და აზაიიშ.

პოზა გასეთ ადმააიენბს ხშირად აბარელებნ დანბუეოლაბს, თუმცა, მათ თვლაადუხუჭელბს შეძუილათ საჭირო ნივთის პოვნა. ისინი ცხვოერაბს თაივესუბარდ აღქიავემნ. ძიირათდი ნაკლი კი მდოგამერბოს იმაში, რომ არ შეძუილათ ერთ რამეზე დიდ ხანს კოცნნერტრიბეა.

პოზა დადმააიენბი როლმბეასც ეს პოზა უყავთრ, გუწლფრლებეი და სწროახოზნვბეი არიან. ახსააიეთბთ სიუზტსე, მეოთუდორბა და პეადტნზიიმ. ხშირად იდაეულრ წერსგიზე იციან ჩაიცვკალ. ერთი შეეხვდთი, მოეგვჩნებეთა, რომ ცივები არიან, მაგრამ ამ ნიღბის მიღმა ოქროს გული იმლაბეა.

პოზა ეეს ადმააიენბი ჩაეკიტელბი და თაშვკევაბელუბეი არიან. ძალიან მგძრონიბრაეები კრტიკისიდაიმ, ამტიმოაც ვერ იტანენ უმინვშენლო შეინვშანასც კი. მეოგრბბეს მათრბეთ გაფუთრიხდლენნ მათ ფაქიზ ბუენაბს, თუ უნდათ კარგი ურითრეოთებიბს შეანჩრნუბეა.